Politica di riservatezza

 

Добре дошли на сайта на Board Academy

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от https://boardacademy.bg  ("ние", "нашата" или "на/нас"), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, която ни предоставяте. Нашата политика е съобразена с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове.

 

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки https://boardacademy.bg  ("Страницата"), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

При подаване на запитване или молба за информация на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име и електронна поща. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да придвижим Вашето запитване или молба.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

 

Каква информация събираме за вас?

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

 • Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

 • Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашата Страница ние автоматично ще събираме следната информация:

 • Google Анализ: при използване на Страницата се активират услуги по анализ, предоставяни от Google (" Google Анализ "), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.

 

Как и защо събираме Вашата информация?

Най-общо Вие можете да сърфирате в Страницата, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

 • Когато изпратите формата за Записване на Вашето дете;

 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;

 • Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;

 • Когато комуникирате с нас чрез Страницата;

 • Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на Страницата, който позволява това;

 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница на https://boardacademy.bg или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

 

Как използваме Вашата информация?

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Страницата ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

 • - Редакционни цели;

 • - В отговор на Вашите запитвания;

 • - За да Ви информираме за промени в политиките ни;

 • - За персонализиране на съдържанието и използването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;

 • - Оптимизиране или подобряване на нашите услуги, продукти и дейности;

 • - Проучвания и развитие;

 • - Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

 • - Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение;

 • - Управление на нашата организация.

 

Къде съхраняваме Вашата информация

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим или се предвижда по закон.

 

Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

https://boardacademy.bg изпълнява съвестно задължението си да защитава Вашите лични данни и да пази поверителността на Вашата лична информация. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и изпълним предписанията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. Това означава, че понякога може да изискваме от Вас да удостоверите самоличността си, преди да ни предоставите каквато и да е лична информация и данни.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитените ни сървъри. За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

 

Разкриване на Вашата лична информация

https://boardacademy.bg се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън https://boardacademy.bg, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата Страница. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

 

Вашите права

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на имейл: office@boardacademy.bg, със заглавие "Заявка за достъп”.

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до office@boardacademy.bg.